Pośród wielu miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się regionem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich okresach