W chwili, kiedy prawie każdy kawałek ziemi staramy się wykorzystywać do tworzenia lokali mieszkalnych, cieszymy się teranami zielonymi. Poszukujemy zatem ogrodów, gdzie będziemy mogli odpoczywać, a także obcować z naturą. W wielu miastach zaczynają się tworzyć parki