rozwój Krakowa Archive

ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Pośród wielu stolic województw w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w temacie kultury i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach dają poczucie,

Rzetelne przekształcenia w Grodzie Kraka

Pośród wielu miejscowości w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się regionem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich okresach